Fysiurgisk hesteterapi

Som fysiurgisk hesteterapeut, arbejder jeg udelukkende med blide teknikker, som ikke kan lave skade på raske heste. Jeg arbejder ikke på syge eller medicinerede dyr - ej heller drægtige hopper. 
Jeg stiller ikke diagnoser, eller igangsætter terapi på deciderede skader, som ikke er udredt af en dyrlæge først. Hvis jeg er i tvivl, vil jeg bede om, at få en dyrlæges vurdering eller behandling, ind over forløbet.
Jeg "skræller" løget af, ment på den måde, at jeg løsner spændinger og indskrænkninger af hestens bevægelsesmønster. Disse spændinger, skævheder og låsninger, kan være et produkt af hestens aflastning af en anden skade, som måske først viser sig, når jeg har løsnet hesten op. Terapien kan ikke være årsag til disse skader, men vil i nogle tilfælde løsne op på en måde, at hestens primære problem først viser sig, undervejs i processen.
En fysiurgisk hesteterapeut kan ikke erstatte en dyrlæge, men supplere med fysisk terapi, hvor dette måtte være relevant.                                                                                                                                                                                                                   Jeg behandler altså ikke sygdomme eller akutte skader, men hjælper med afspænding og øget bevægelighed, hvilket fremmer præstation og velvære.

Som uddannet fysiurgisk hesteterapeut, har jeg et indgående kendskab til:

·         Anatomi
·         Traditionel hestemassage
·         Stresspunkter
·         Triggerpunkter
·         Pain points
·         Specialmassage
·         Trykpunktsmassage
·         Bindevævsteknikker
·         Akupressur/akupunktur
·         Ledmobilisering
·         Afspænding
·         Udstrækning
·         Ernæring
·         Sadler
·         Bidtilpasning

I Danmark er Center for Dyreterapi, den eneste skole, der er international godkendt til uddannelsen og efteruddannelser gennem IICT og IEBWA.

Da jeg har valgt at være medlem af sammenslutningen for "Godkendt hesteterapeut", sikre dig og din hest, for kvalitet og sikkerhed. Som medlem af sammenslutningen, er du også sikret, at terapeuten har en, af foreningen, godkendt forsikring.

Som medlem af sammenslutningen, forpligters terapeuterne sig til , at deltage i min. 14 timer efteruddannelse årligt, som både kan forgå i sammenslutningens eget regi, eller eksternt. Ved at vælge en terapeut, der medlem af denne sammenslutning, er du sikret, at terapeuten har gennemført en international godkendt uddannelse og sikre fortsat faglig højt niveau gennem efteruddannelse og at vedkommende er optimalt forsikret.

Retningslinjer for medlemmer af Sammenslutningen for Godkendte Hesteterapeuter

Vi bruger ikke ordet "behandling", da begrebet er jf. dyrlægeloven er forbeholdt dyrlæger. Behandling dækker også over, at man "reparere noget" - det kan vi ikke, men vi kan afspænde og øge bevægeligheden. Behandling kræver også, at man kan stille en diagnose og det er kun dyrlæger, der må det. I stedet forbeholder en Fysiurgisk Hesteterapeut sig til, hvor der er spænding og/eller nedsat bevægelighed.

Hvad er IEBWA og IICT

International Equine Body Worker Association, er verdens førende brancheforening indenfor kropsterapi til heste. Du kan læse mere her: www.iebwa.com                                                         

International Institute for Complementary Therapies, beskæftiger sig med akkreditering, kvalitetssikring og forsikring indenfor komplementære terapiformer til mennesker og dyr . Du kan læse mere her: www.iict.co.uk

Massage:

Uanset hvilke udfordringer din hest måtte have, er massage en grundsten i mit arbejde. Massagen løsner muskelspændinger, blødgør muskulaturen og hjælper med at frigive affaldsstoffer. Muskelspændinger, små som store, kan have betydning for hestens bevægelse og præstation, hvilket betyder, at massagen i sig selv, kan gøre en stor forskel for hesten. I de fleste tilfælde vælger jeg, at supplere massagen med et eller flere at de øvrige redskaber. 

Kranio sakral terapi:

I kranio sakral terapi (KST), påvirker jeg fortrinsvis kranieknoglerne, samt korsbenet. Jeg arbejder med blide stræk og tryk, der afspænder knoglerne i forhold til hinanden. Disse meget blide påvirkninger, er godt til sensitive heste der let bliver stresset, ved hårdere tryk. Kranio sakral terapi kan anvendes over hele koppen, idet den også har en afspændende effekt på muskler, sener og ledbånd. 

Ledmobilisering:

Ledmobilisering må ikke forveksles med kiropraktik og andre manipulationsformer. Ledmobilisering er blidere teknikker, som gennem bevægelse af hestens knogler og led, kan afhjælpe låsninger eller nedsat bevægelighed i led. Ved større problemstillinger, som ligger ud over ledmobiliseringens evner, henviser jeg gerne til en dyrlæge, kiropraktor eller fysioterapeut.

Øvrige teknikker og redskaber:

Laserterapi:

Laserterapi er en meget effektiv terapiform, som virker smerte- og inflammationsdæmpende. Laserlyset trænger ind i den enkelte celle, som udnytter energien fra laserlyset til, at sætte gang i alle kroppens naturlige helningsproces. og udrensningsprocessen. forstærkes og immunforsvaret styrkes. Laserterapi optimerer udrensningsprocessen og styrker immunforsvaret. Laserterapi er smertefri har ingen bivirkninger.

Activator:

Activator'en gør det muligt, lettere at af afhjælpe løsninger og skævheder i hals-, ryg- og lændehvirvler og SI-led. Activator'en kan også finde og løsne de såkaldt " neurologiske låsninger". Disse små låsninger er så små, at de ikke kan mærkes med fingrene, men de kan volde hestene store problemer.

Nogle heste reagere på lyden af activator'en, så jeg går frem med forsigtighed. I nogle tilfælde vælger jeg den fra, pga. hestens reaktion.

Vær OBS på:

Hesten skal være sund og rask og må ikke være i medicinsk behandling, eller være drægtig. Hvis hesten er skadet, skal dyrlægen tilkendegive, at det er forsvarligt, at jeg arbejder med den.

Efter en afbalancering, kan hesten blive øm, da andre problemer kan dukke frem, som har ligget under det umiddelbare problem. Det er vigtigt at pointere, at de anvendte blide teknikker, i sig selv, ikke  kan gøre skade på en ellers sund og rask hest.

Under mit arbejde med din hest, fortæller jeg hvad jeg finder og hvordan metoderne indvirker på hesten. Ved undren eller tvivl, skal du spørge mig undervejs i forløbet.

Jeg vil igen understrege, at en fysiurgisk hesteterapeut ikke kan erstatte en dyrlæge, men er et godt og vigtigt supplement. Jeg samarbejder også gerne med din dyrlæge, eller henviser til en.